ADVENT VE VÍDNI SE SKLÍPKEM II.
         
Termín: po dohodě (sobota - neděle v době adventu).
Program:
1.den: odjezd v ranních hodinách, přesun na jižní Moravu. TŘEŠŤ - prohlídka expozice slavných betlémů. TELČ - prohlídka slavnostně vyzdobené městské památkové rezervace, která byla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. ZNOJMO - prohlídka Louckého kláštera, návštěvnické centrum vinařských závodů Znovín, bednářské a vinařské muzeum, románská krypta, sklepy, ochutnávka pěti vzorků vína.
Večer posezení ve vinném sklípku.
2.den: v ranních hodinách odjezd do Vídně. VÍDEŇ - prohlídka svátečně vyzdobeného hlavní město rakousko-uherské monarchie, dnes hlavního města Rakouska. Dopoledne projdete centrum starého města. Císařský palác Hofburg, ulici Graben, monumentální dóm sv. Štěpána. Obdivovat budete honosnou Korutanskou třídu s adventní výzdobou.
Odpoledne strávíte na vánočním trhu (Christkindlmarkt) před radnicí a u zámku Schönbrunn. Určitě budete mít čas si v klidu vypít Vídeňskou kávu.
V podvečer odjezd, návrat do 24.00 hodin.
 
Ubytování: penzion ve Znojmě.
Cena: 1 850,- Kč. V ceně je zahrnuta přeprava, 1x ubytování, průvodce a pojištění proti úpadku CK. V ceně není posezení ve vinném sklípku, cca 250,- Kč. Kalkulace je provedena na 40 osob.