Venediger Höhenweg 25.-30.8.2006


Aussergschloss
Aussergschloss
Felsen Kapele
Felsen Kapele
Gletscherweg Innergschloss - ledovec Schlaten Kees
Gletscherweg Innergschloss - ledovec Schlaten Kees
Gletscherweg Innergschloss
Gletscherweg Innergschloss
Gletscherweg Innergschloss
Gletscherweg Innergschloss
Gletscherweg Innergschloss - Auge Gottes
Gletscherweg Innergschloss - Auge Gottes
Venediger Höhenweg k Lobben Törl
Venediger Höhenweg k Lobben Törl
Venediger Höhenweg - ledovec Schlaten Kees
Venediger Höhenweg - ledovec Schlaten Kees
Frossnitztal od Badener Hütte
Frossnitztal od Badener Hütte
Bonn-Matreier Hütte
Bonn-Matreier Hütte
Bonn-Matreier Hütte
Bonn-Matreier Hütte
Deferegger Alpen od Bonn-Matreier Hütte
Deferegger Alpen od Bonn-Matreier Hütte
Deferegger Alpen od Bonn-Matreier Hütte
Deferegger Alpen od Bonn-Matreier Hütte
Skalní kaple u Bonn-Matreier Hütte
Skalní kaple u Bonn-Matreier Hütte
Køíž u Bonn-Matreier Hütte
Køíž u Bonn-Matreier Hütte
V sedle pøes Esels Rücken
V sedle pøes Esels Rücken
Venediger Höhenweg k Eisseehütte
Venediger Höhenweg k Eisseehütte
Venediger Höhenweg k Eisseehütte
Venediger Höhenweg k Eisseehütte
Timmeltal a Eisseehütte
Timmeltal a Eisseehütte
Zopet Scharte ve smìru z DorferTal
Zopet Scharte ve smìru z DorferTal
Johannis Hütte
Johannis Hütte
Cestou od Johannis Hütte k sedlu Türml
Cestou od Johannis Hütte k sedlu Türml
Zopet Scharte z pod sedla Türml
Zopet Scharte z pod sedla Türml
V sedle Türml
V sedle Türml
MaurerTal ze sedla Türml
MaurerTal ze sedla Türml
Ledovce Grossvenedigeru od Essener-u.-Rostocker Hütte
Ledovce Grossvenedigeru od Essener-u.-Rostocker Hütte
Ledovce Grossvenedigeru od Essener-u.-Rostocker Hütte
Ledovce Grossvenedigeru od Essener-u.-Rostocker Hütte
Dolù MaurerTalem od Essener-u.-Rostocker Hütte
Dolù MaurerTalem od Essener-u.-Rostocker Hütte
Dolù MaurerTalem od Essener-u.-Rostocker Hütte
Dolù MaurerTalem od Essener-u.-Rostocker Hütte