Slovenský ráj 1. 7. - 7. 7. 2014


zřícenina hradu Lietava
zřícenina hradu Lietava
rozsáhlá a zachovalaá zřícenina hradu Lietava nedaleko Žiliny
rozsáhlá a zachovalaá zřícenina hradu Lietava nedaleko Žiliny
obec Lietavská Svinná pod hradem Lietava
obec Lietavská Svinná pod hradem Lietava
pohled na rozsáhlou zříceninu hradu
pohled na rozsáhlou zříceninu hradu
Tomášovský výhled - dominanta Slovenského ráje nad řekou Hornád
Tomášovský výhled - dominanta Slovenského ráje nad řekou Hornád
účastníci zájezdu na Tomášovském výhledu
účastníci zájezdu na Tomášovském výhledu
Prielom Hornádu - koryto řeky
Prielom Hornádu - koryto řeky
železné pomůcky nad řekou Hornád
železné pomůcky nad řekou Hornád
účastníci zájezdu na stupačkách
účastníci zájezdu na stupačkách
železa nad řekou Hornád
železa nad řekou Hornád
rošty na Prielomu Hornádu
rošty na Prielomu Hornádu
exponované místo nad řekou Hornád
exponované místo nad řekou Hornád
Letanovský mlýn při cestě Prielom Hornádu
Letanovský mlýn při cestě Prielom Hornádu
zavěšený most přes řeku Hornád s účastníky zájezdu
zavěšený most přes řeku Hornád s účastníky zájezdu
zavěšený most přes řeku Hornád
zavěšený most přes řeku Hornád
dřevěné prvky nad řekou Hornád
dřevěné prvky nad řekou Hornád
Strakov vodopád v Kláštorské roklině
Strakov vodopád v Kláštorské roklině
Duhový vodopád v Kláštorské roklině
Duhový vodopád v Kláštorské roklině
Kláštorská roklina vymletá potokem pramenícím pod Kláštoriskem
Kláštorská roklina vymletá potokem pramenícím pod Kláštoriskem
vápencové vrcholy Slovenského ráje
vápencové vrcholy Slovenského ráje
sestup k Obrovskému vodopádu na řece Kysel
sestup k Obrovskému vodopádu na řece Kysel
Obrovský vodopád řeky Kysel pod nohami
Obrovský vodopád řeky Kysel pod nohami
Obrovský vodopád - skála vymletá řekou Kysel
Obrovský vodopád - skála vymletá řekou Kysel
Kláštorisko - náhorní plošina se symbolickým hřbitovem
Kláštorisko - náhorní plošina se symbolickým hřbitovem
symbolický hřbitov obětí hor
symbolický hřbitov obětí hor
postupně rekonstruovaný kartuziánský klášter na Kláštorisku
postupně rekonstruovaný kartuziánský klášter na Kláštorisku
rozcestník turistických tras na Kláštorisku
rozcestník turistických tras na Kláštorisku
koryto řeky Biely potok, přítok Hornádu
koryto řeky Biely potok, přítok Hornádu
hluboké až kaňonovité údolí řeky Hornád
hluboké až kaňonovité údolí řeky Hornád
stupačky a řetězy nad řekou Hornád
stupačky a řetězy nad řekou Hornád
největší zavěšený most nad Hornádem
největší zavěšený most nad Hornádem
začátek Slovenského ráje v osadě Podlesok
začátek Slovenského ráje v osadě Podlesok
Malý vodopád plný vody na Malém Kyselu
Malý vodopád plný vody na Malém Kyselu
gotická kaple Zápolských při kostele ve Spišském Štvrtku
gotická kaple Zápolských při kostele ve Spišském Štvrtku
kostel sv. Ladislava ve Spišském Štvrtku
kostel sv. Ladislava ve Spišském Štvrtku
přeskakování z přebu na břeh řeky Suchá Belá
přeskakování z přebu na břeh řeky Suchá Belá
lávky v tiesňavě Suchá Belá
lávky v tiesňavě Suchá Belá
Suchá Belá - koryto řeky
Suchá Belá - koryto řeky
vysoký Mísový vodopád v Suché Belé
vysoký Mísový vodopád v Suché Belé
vysoký kaskádový Mísový vodopád
vysoký kaskádový Mísový vodopád
dřevěné rošty v Suché Belé
dřevěné rošty v Suché Belé
Suchá Belá - koryto řeky
Suchá Belá - koryto řeky
místy rozpadlé a potopené dřevěné rošty
místy rozpadlé a potopené dřevěné rošty
výstup k Okienkovému vodopádu
výstup k Okienkovému vodopádu
účastnice zájezdu u Okienkového vodopádu
účastnice zájezdu u Okienkového vodopádu
účastnice zájezdu u Okienkového vodopádu
účastnice zájezdu u Okienkového vodopádu
Bočný vodopád při Suché Belé
Bočný vodopád při Suché Belé
barvy, mechy, stromy, lávky - to je Slovenský ráj
barvy, mechy, stromy, lávky - to je Slovenský ráj
cesta nad Suchou Belou
cesta nad Suchou Belou
příjemné posezení na Píle
příjemné posezení na Píle
vstupní areál u Dobšínské ledové jeskyně
vstupní areál u Dobšínské ledové jeskyně
Dobšínská ledová jeskyně
Dobšínská ledová jeskyně
roklina Tomášovská Belá při toku Bieleho potoka
roklina Tomášovská Belá při toku Bieleho potoka
cesty při Tomášovské Belé
cesty při Tomášovské Belé
Skalný vodopád v Sokolie dolině
Skalný vodopád v Sokolie dolině
největší vodopád Slovenského ráje
největší vodopád Slovenského ráje
mohutný Závojový vodopád
mohutný Závojový vodopád
výstup podél Závojového vodopádu
výstup podél Závojového vodopádu
Sokolia dolina - Závojový vodopád
Sokolia dolina - Závojový vodopád
lávka nad Závojovým vodopádem
lávka nad Závojovým vodopádem
Vyšný vodopád na Sokolie dolině
Vyšný vodopád na Sokolie dolině
v tiesňavách a roklinách jsme překonávali i popadané stromy
v tiesňavách a roklinách jsme překonávali i popadané stromy
květena Slovenského ráje
květena Slovenského ráje
květena Slovenského ráje
květena Slovenského ráje
vodní nádrž Klauzy
vodní nádrž Klauzy
zrekonstruovaná výpust vodní nádrže Klauzy
zrekonstruovaná výpust vodní nádrže Klauzy
dřevěný most přes Biely potok
dřevěný most přes Biely potok
krátká lávka
krátká lávka
rozcestí pod Tomášovským výhledem
rozcestí pod Tomášovským výhledem
účastníci zájezdu s naším dopravcem
účastníci zájezdu s naším dopravcem
Kamenná Vrata - tiesňavy Velký Sokol
Kamenná Vrata - tiesňavy Velký Sokol
i vhodně seříznutý kmen stromu je pomůcka pro překonání potoka
i vhodně seříznutý kmen stromu je pomůcka pro překonání potoka
kovový žebřík při Malém vodopádu na Velkém Sokolu
kovový žebřík při Malém vodopádu na Velkém Sokolu
skálou obklopený Velký vodopád
skálou obklopený Velký vodopád
žebřík u Velkého vodopádu
žebřík u Velkého vodopádu
polomy ve Velkém Sokolu
polomy ve Velkém Sokolu
Rothova roklina - nejuzší partie tiesňavy Velký Sokol
Rothova roklina - nejuzší partie tiesňavy Velký Sokol
Velký Sokol - Rothova roklina
Velký Sokol - Rothova roklina
překonání tepla
překonání tepla
náhorní planina Geravy
náhorní planina Geravy
kozy a další chovaná zvěř na planině Geravy
kozy a další chovaná zvěř na planině Geravy
sestup do obce Dedinky
sestup do obce Dedinky
Zejmarská roklina u obce Dedinky
Zejmarská roklina u obce Dedinky
Nálepkův vodopád v Zejmarské roklině
Nálepkův vodopád v Zejmarské roklině
výhled nad vodopádem
výhled nad vodopádem
Zejmarská roklina
Zejmarská roklina
obec Dedinky na břehu vodní nádrže Palcmanská Maša
obec Dedinky na břehu vodní nádrže Palcmanská Maša
společné foto před odjezdem domů
společné foto před odjezdem domů